Privacy Policy

Privacy Policy Cooper & Quint Dog Accessories

Bedankt voor je interesse in Cooper & Quint Dog Accessories. De bescherming van jouw privacy vinden wij heel belangrijk. Hieronder vindt je alle informatie over de wijze waarop we jouw gegevens verwerken. 

Toegangsgegevens en hosting 
Je kan de website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld jouw IP-adres, datum en tijd van jouw bezoek (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. 
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van jouw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten voor derden 
In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende serviceproviders: 
URL: Cooperandquint.com 
Hosting: TransIP

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina's of in vormen voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Gegevensverzameling en gebruik 
Wij verzamelen persoonlijke gegevens als je deze vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van jouw contact of het openen van een klantaccount conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG en je kunt de contactpersoon niet zonder deze informatie sturen. Welke gegevens worden verzameld, kan je aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om jouw vragen te verwerken. 
Wij hebben serviceproviders ingeschakeld voor de technische afhandeling van jouw vragen namens ons. Na volledige verwerking van de aanvraag worden jouw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

Gegevensoverdracht 
Indien je één van onze producten hebt besteld, die wij je per post toesturen, geven wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens conform de stand van de techniek art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG aan de met de levering belaste vervoerder indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die je in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als je daar een rekening aanmaakt. In dat geval zal tijdens het bestelproces met jouw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder moeten inloggen. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

E-mail nieuwsbrief 
E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief 
Wanneer je registreert voor een van onze nieuwsbrieven of jouw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door jou verstrekt om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van jouw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij jouw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Je kan te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij jou informeren in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en jouw recht van bezwaar 
Indien wij jouw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om je overeenkomstig art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij jouw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van jouw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen.

Cookies 
Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en je in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina's van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op jouw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat je de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer je de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op jouw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat jouw browser te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kan je de functie Overzicht in de cookie-instellingen van jouw webbrowser gebruiken. Je kan jouw browser zo configureren dat deze je informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of je de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe je joww cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser: 
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE 
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies jouw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Web analyse 
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse 
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee jouw gebruik van de website, zoals cookies, kan worden geanalyseerd. De automatisch verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na beëindiging van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Je kan Google verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) te verzamelen en door Google te laten verwerken, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Als alternatief voor de browser plugin kan jo op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op jouw mobiele apparaat. Als je jouw cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

Verzenden van herinneringen per e-mail 
Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens of na jouw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG,  gebruiken wij jouw e-mailadres om je per e-mail een evaluatieonderzoek te sturen.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.

Contactmogelijkheden en uw rechten 
Als betrokkene heb je de volgende rechten: 
conform art. 15 AVG, heb je het recht om informatie op te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven; 
conform art. 16 AVG, heb je het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen; 
conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking 
- de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen; 
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting; 
- om redenen van algemeen belang, of 
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; 
conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover 
- je de juistheid van de gegevens ontkent; 
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen; 
- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
- je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG; 
Overeenkomstig de art. 20 AVG, heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; 
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. Je kan ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in jouw gewoonlijke woon- of werkplaats.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met de privacy officer van het bedrijf.

Judith van den Briel
Cooper & Quint Dog Accessories
M. Dotingalaan 19, 1381 EZ Weesp
info@cooperandquint.com